Thiết bị nhà yến

Công ty xây dựng nhà yến Tầm Cao Việt cung cấp các loại thiết bị chuyên dụng cho nhà nuôi yến như loa, amply nhà yến, thanh gỗ, dung dịch tạo mùi , âm thanh dẫn dụ chim yến,...