Văn bản pháp luật nghề yến

Nơi cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định, nghị định nuôi yến trong nhà tại tất cả các địa phương. Chia sẻ những tài liệu, sách hay và mới nhất về kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại Việt Nam.
Dự thảo Quy định quản lý nuôi chim yến  trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Vừa qua Sở NN & PTNT tỉnh An Giang vừa trình HĐND tỉnh về Dự thảo về Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó quy định về vùng nuôi yến và những thủ tục liên quan đến xây dựng nhà yến tại An Giang

Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến  trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Tổng hợp Ý kiến đóng góp và Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Tổng hợp Ý kiến đóng góp và Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở NN & PTNT đã tổng hợp ý kiến từ các ban ngành và địa phương về dự thảo quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đơn vị yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa dự thảo.

Kế hoạch Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Kế hoạch Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang vừa xây dựng Kế hoạch Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Chi tiết các khu vực không được phép nuôi yến tại Tỉnh Kon Tum

Chi tiết các khu vực không được phép nuôi yến tại Tỉnh Kon Tum

Danh sách chi tiết các khu vực, địa điểm không được phép xây dựng nhà yến tại Kon Tum kể tháng 12/2022. Bao gồm thành phố Kon Tum, một số nơi tại huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, ...

NGHỊ QUYẾT 01/2022/NQ-HĐND VÙNG NUÔI CHIM YẾN BẠC LIÊU

NGHỊ QUYẾT 01/2022/NQ-HĐND VÙNG NUÔI CHIM YẾN BẠC LIÊU

Nghị quyết quy định vùng, khu vực được phép nuôi chim yến và vùng, khu vực không được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời cũng quy định đối với nhà yến nằm trong khu vực cấm nuôi yến nhưng đã hoạt động trước ngày 22/12/2022, phải giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và tiếng ồn.