Văn bản pháp luật nghề yến

Nơi cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định, nghị định nuôi yến trong nhà tại tất cả các địa phương. Chia sẻ những tài liệu, sách hay và mới nhất về kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại Việt Nam.
Văn bản số 8107/BNN-TY của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Văn bản số 8107/BNN-TY của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Văn bản yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan, các tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc nội dung của Nghị định thư. Đặc biệt về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng để quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm tổ yến.

Dự thảo về quy định mới  liên quan đến cấm nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bình Phước

Dự thảo về quy định mới liên quan đến cấm nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bình Phước

Trong dự thảo lần này Sở NN&PTNT Bình Phước xác định rõ vùng cấm chăn nuôi, cấm xây dựng nhà nuôi yến mới trên địa bàn tỉnh gồm: Toàn bộ thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và tất cả các thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, vùng cấm chăn nuôi tập trung, cấm xây dựng nhà yến mới nằm trong các khu, cụm công nghiệp, chợ, trường học, bệnh viện; các cụm và điểm du lịch; vùng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Nghị Quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị Quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang Quy định chi tiết về khu vực được xây phép nuôi yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời

Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu