Văn bản pháp luật nghề yến

Nơi cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định, nghị định nuôi yến trong nhà tại tất cả các địa phương. Chia sẻ những tài liệu, sách hay và mới nhất về kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại Việt Nam.
Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến tại tỉnh Đồng Tháp

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến tại tỉnh Đồng Tháp

Trong thời gian chờ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý nuôi chim yến, ngày 08/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn về việc quản lý nuôi chim yến tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Lâm Đồng

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Lâm Đồng

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi thuộc nội thành thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các thị trấn, khu dân cư thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Phụ lục đính kèm.

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Hậu Giang

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 10/3, HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến. Xây dựng tỉnh Hậu Giang thành một đô thị văn minh, hiện đại...

Nghị định mới nhất về xử phạt hành chính đối với hoạt động nuôi chim yến

Nghị định mới nhất về xử phạt hành chính đối với hoạt động nuôi chim yến

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (sau đây viết tắt là khu vực không được phép chăn nuôi), quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.