Dự án

Thông tin một số công trình nhà yến Tầm Cao Việt đã thi công tại các tỉnh thành trong thời gian gần đây. Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi trong nghề nuôi yến ở từng địa phương