Bài viết

Nơi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi yến trong nhà, mô hình xây dựng nhà yến thành công. Cập nhật những thông tin mới nhất về các quy định pháp luật đối với lĩnh vực nuôi yến lấy tổ của Chính phủ và các địa phương.
Phản hồi việc xây nhà nuôi chim yến trong khu sạt lở Vàm Nao

Phản hồi việc xây nhà nuôi chim yến trong khu sạt lở Vàm Nao

Liên quan việc xây nhà chim yến trong khu vực cảnh báo sạt lở sông Vàm Nao, UBND huyện Chợ Mới, An Giang đã làm việc với chủ doanh nghiệp và đơn vị này đã cam kết sẽ tháo bỏ.

Vùng nuôi yến tiềm năng ở miền Tây năm 2021

Vùng nuôi yến tiềm năng ở miền Tây năm 2021

Danh sách vùng nuôi yến tiềm năng ở miền Tây năm 2021: 1. Vùng nuôi yến ở Long An: huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Kiến Tường, Mộc Hóa; 2. Vùng nuôi yến ở Tiền Giang: huyện Cai Lậy, Tiên Phước; 3. Vùng nuôi yến ở Đồng Tháp: huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh, Lấp Vò;

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến tại tỉnh Đồng Tháp

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến tại tỉnh Đồng Tháp

Trong thời gian chờ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý nuôi chim yến, ngày 08/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn về việc quản lý nuôi chim yến tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Lâm Đồng

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Lâm Đồng

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi thuộc nội thành thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các thị trấn, khu dân cư thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Phụ lục đính kèm.

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

[KHUYẾN MÃI] TẶNG NGAY BỘ LƯU ĐIỆN KHI KÝ HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ YẾN TRONG THÁNG 04/2021

[KHUYẾN MÃI] TẶNG NGAY BỘ LƯU ĐIỆN KHI KÝ HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ YẾN TRONG THÁNG 04/2021

Tầm Cao Việt triển khai chương trình Khuyến Mãi tặng bộ lưu điện khi khách hàng ký hợp đồng lắp đặt thiết bị nhà yến trong tháng 04/2021.