Bài viết

Nơi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi yến trong nhà, mô hình xây dựng nhà yến thành công. Cập nhật những thông tin mới nhất về các quy định pháp luật đối với lĩnh vực nuôi yến lấy tổ của chính phủ và các địa phương.
Bến Tre thông qua quy định vùng nuôi chim yến

Bến Tre thông qua quy định vùng nuôi chim yến

Nhà yến phải có khoảng cách tối thiểu 300 m tính từ ranh giới hành chính của khu vực không được phép chăn nuôi.

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (sau đây viết tắt là khu vực không được phép chăn nuôi), quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tỉnh Đắk Nông

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tỉnh Đắk Nông

Điều 1. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 1. Khu vực không được phép chăn nuôi (các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi; trừ loại vật nuôi làm cảnh, loại vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) là khu vực thuộc nội thành của thành phố Gia Nghĩa, các thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Phụ lục 1 đính kèm.

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến của tỉnh Tây Ninh

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến của tỉnh Tây Ninh

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên, trong khi chờ các quy định của Trung ương hướng dẫn về quản lý nuôi chim yến, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều 3. Các vùng tạm thời không được phép xây dựng mới nhà yến Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định chấp hành tạm thời ngừng xây mới, mở rộng, nâng cấp nhà nuôi yến cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định vùng nuôi chim yến tại các vùng cụ thể như sau: 1. Thành phố, thị xã, huyện:

Từng nhà yến sẽ được cấp mã số định danh để dễ quản lý

Từng nhà yến sẽ được cấp mã số định danh để dễ quản lý

Để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành yến, đẩy mạnh xuất khẩu, Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) đang xây dựng đề tài khoa học xây dựng các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến với mục tiêu xây dựng mã định danh cho từng nhà yến...