Hướng dẫn thanh toán

Mô tả tóm tắt bài viết của doanh nghiệp. Mô tả tóm tắt bài viết của doanh nghiệp. Mô tả tóm tắt bài viết của doanh nghiệp. Mô tả tóm tắt bài viết của doanh nghiệp. Mô tả tóm tắt bài viết của doanh nghiệp.

Có 2 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:
 
  • Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ của chúng tôi
  • Cách 2: Thanh toán bằng chuyển khoản trước.

Quý khách chuyển khoản trước, sau đó Tầm Cao Việt tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.
Lưu ý:
 
  • Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên và chuyển cho dịch vụ nào. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận trong vòng 08 giờ làm việc.
  • Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, bán hàng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.