Chi Cục thú y Vùng VII thông báo về việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại các nhà yến thuộc Công ty CP Việt Nam Quốc Yến đợt 1 năm 2023

Thực hiện công văn số 84/TY-DT ngày 17/01/2023 của Cục Thú y về việc hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc và danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu được công ty CP Việt Nam Quốc Yến lựa chọn để thực hiện lấy mẫu giám sát trên địa bàn các tỉnh, thành: An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ và Kiên Giang, Chi cục thú y vùng VII thông báo kế hoạch lấy mẫu giám sát tại các nhà yến đợt 1 năm 2023 như sau:

 1. Địa điểm và số lượng mẫu lấy (danh sách đính kèm)
 1. Thành phần tham gia lấy mẫu.
 • Cán bộ kỹ thuật của Chi cục Thú y Vùng VII.
 • Cán bộ kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ và Kiên Giang.
 1. Thời gian triển khai lấy mẫu:
 • Thứ 4 ngày 12/4/2023, buổi sáng thu mẫu tại Đồng Tháp, buổi chiều thu mẫu tại Cần Thơ.
 • Thứ 5 ngày 13/4/2023, buổi sáng thu mẫu tại An Giang.
 • Thứ 6 ngày 14/4/2023, buổi sáng thu mẫu tại Kiên Giang.
 1. Kinh phí triển khai: 

Do công ty CP Việt Nam Quốc Yến chi trả toàn bộ chi phí giám sát chủ động (lấy mẫu, gởi mẫu, xét nghiệm mẫu)

 1. Tổ chức thực hiện: 
 • Thực hiện theo nội dung hướng dẫn đã nêu trong Công văn số 84/TY-DT ngày 17/01/2023 của Cục Thú y về việc hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. 
 • Chi cục Thú y vùng VII đề nghị Công ty CP Việt Nam Quốc Yến thông báo cho các chủ nhà yến có trong danh sách đính kèm về thời gian lấy mẫu, bố trí nhân viên tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu, chuẩn bị đồ bảo hộ và các dụng cụ cần thiết cho việc lấy mẫu.
 • Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố có nhà yến lấy mẫu báo cáo các cấp có thẩm quyền về hoạt động trên, phối hợp cử cán bộ tham gia hỗ trợ thực hiện lấy mẫu, báo cáo kết quả thực hiện và xử lý kết quả sau giám sát theo quy định

Mọi thông tin trao đổi, vui lòng liên hệ Phòng Dịch tễ Thú y, Chi cục thú y Vùng VII theo số điện thoại 0292 376 1877 hoặc email phongdichterahovii@gmail.com.

Chi tiết thông báo và danh sách các nhà yến triển khai thực hiện lấy mẫu: