Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2023 về tăng cường triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

1. Tên văn bản: Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2023 về tăng cường triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. Loại văn bản: Chỉ thị
3. Số hiệu: 13/CT-UBND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
5. Ngày ban hành: 14/08/2023
6. Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: