Công điện 595/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày 30/6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện 595/CĐ-TTg gởi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ ngành liên quan. Về việc tăng cường triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.

Ngày 30/6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện 595/CĐ-TTg gởi các Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Công An, Bộ Tài Nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ ngành liên quan. Về việc tăng cường triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.
 
1. Tên văn bản: Công điện 595/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến do Thủ tướng Chính phủ điện
2. Loại văn bản: Công điện
3. Số hiệu: 595/CĐ-TTg
4. Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
5. Ngày ban hành: 30/06/2023
6. Ngày hiệu lực: 
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: