Công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu

Công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu

Công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. 

Ngày 17/01/2023, Cục Thú Y đã ban hành công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tố yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký và có hiệu lực từ ngày 09/11/2022. Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc theo đúng yêu cầu trong Nghị định thư, Cục Thú y hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh trên chim yến tại các nhà nuôi yến dẫn dụ, hang tự nhiên có chim yến sinh sống (sau đây gọi chung là nhà yến), cụ thể nội dung như sau: