Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến

1. Tên văn bản:  Hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý nhà nước đối với ngành nghề nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2. Loại văn bản: Hướng dẫn

3. Số hiệu: số 5907/HD-UBND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai

5. Ngày ban hành: 08/06/2018

6. Ngày có hiệu lực: 08/06/2018

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: