Huyện Easup tăng cường kiểm tra, xử lý nhà yến xây dựng trái phép

Ngày 02/08/2022, UBND huyện Easup đã có văn bản yêu cầu tạm dừng việc cho phép các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình nhà yến mới trên địa bàn huyện. Đồng thời xử lý các nhà yến xây dựng trái phép.

Ngày 15/07/2022, Đoàn kiểm tra của Huyện Easup đã có báo cáo số 328/ BC-ĐKT gởi UBND. Báo cáo thanh kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại các UBND xã, trị trấn về hoạt động xây dựng nhà yến trên địa bàn huyện Easup. Ngày 02/08/2022, UBND Huyện Easup đã ban hành văn  bản số 1262/UBND-KTHT về " Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình nhà dẫn dụ chim yến (nhà nuôi yến) trái quy định trên địa bàn huyện".

Xử lý triệt để nhà nuôi yến xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Easup.

     Theo đó, UBND huyện Easup đã phê bình một số Chủ tịch các xã, thị trấn đã để diễn ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định, trong đó có công trình xây dựng nhà nuôi yến trái phép, không đúng quy định trên địa bàn huyện. Đồng thời, giao cho các Chủ tịch các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quản lý chặc chẽ và xử lý triệt để, đúng pháp luật các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nuôi yến trái phép, không đúng quy định trên địa bàn Huyện Easup

Huyện Easup tăng cường kiểm tra, xử lý nhà yến xây dựng trái phép.
Huyện Easup tăng cường kiểm tra, xử lý nhà nuôi yến xây dựng trái phép (ảnh Tầm Cao Việt)

Đối với những công trình nhà yến đã lập hồ sơ kiểm tra, các xã tiếp tục, khẩn trương xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời khắc phục hậu quả của các công trình xây dựng nhà yến vi phạm. 

Easup tạm dựng cho phép xây dừng nhà yến mới

    Văn bản cũng nêu rõ, hiện tại vẫn chưa có văn bản cụ thể về vùng được nuôi chim yến trên địa bàn huyện Easup. Do đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tạm dừng việc cho phép các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình nhà yến mới trên địa bàn huyện Easup, đến khi có văn bản hướng dẫn chi tết từ các Sở, ban ngành liên quan.

Ngoài ra, UBND huyện cũng giao cho các phòng ban liên quan, tham mưu, kết hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tham mưu cho UBND có văn bản đề nghị UBND Tỉnh, các Sở, ngành chuyên môn liên quan đến hoạt động nuôi yến để sớm có các quy định cụ thể về hoạt động xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn huyện Easup nói riêng và Đăk Lăk nói chung. 

Nội dung chi tiết văn  bản số 1262/UBND-KTHT Huyện Easup - Đăk Lăk.