Kế hoạch 1288/KH-UBND năm 2022 triển khai Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1. Tên văn bản: Kế hoạch 1288/KH-UBND năm 2022 triển khai Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. Loại văn bản: Văn bản khác
3. Số hiệu: 1288/KH-UBND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
5. Ngày ban hành: 29/03/2022
6. Ngày hiệu lực: 29/03/2022
7. Tình trạng: Không xác định
8. Nội dung: