KẾ HOẠCH 266/KH-UBND 2022 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 22/2022/NQ-HĐND KIÊN GIANG

Tỉnh Kiên Giang thực hiện kế hoạch 266/KH-UBND quy định chi tiết các khu vực không được phép chăn nuôi và xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh.Đồng thời quy định các chính sách về hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

1. Tên văn bản: KẾ HOẠCH 266/KH-UBND 2022 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 22/2022/NQ-HĐND KIÊN GIANG
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 266/KH-UBND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
5. Ngày ban hành: 23/12/2022
6. Ngày hiệu lực: 23/12/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: kế hoạch 266/KH-UBND về thực hiện nghị quyết số 22/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định chi tiết các khu vực không được phép chăn nuôi và  xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quy định các chính sách về hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.