Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật chăn nuôi

Đầu năm 2020, VPCP đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết về Luật Chăn Nuôi. Trong đó, Điều 25 nói về Quản lý nuôi chim yến (dẫn dụ chim yến). Cụ thể các Quy định về vùng nuôi chim yến, về việc săn bắt chim yến và Những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.

1. Tên văn bản: Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật chăn nuôi
2. Loại văn bản: Nghị định
3. Số hiệu: 13/2020/NĐ-CP
4. Nơi ban hành: Chính phủ
5. Ngày ban hành: 21/01/2020
6. Ngày hiệu lực: 05/03/2020
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung:
 

CÁC TIN TỨC KHÁC