Nghị định 13/2020/NĐ-CP nói về Quản lý nuôi chim yến

Đầu năm 2020, VPCP đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết về Luật Chăn Nuôi. Trong đó, Điều 25 nói về Quản lý nuôi chim yến (dẫn dụ chim yến). Cụ thể các Quy định về vùng nuôi chim yến, về việc săn bắt chim yến và Những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.

1. Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI

2. Loại văn bản: Nghị địnhTiêu đề bài viết của doanh nghiệp 11

3. Số hiệu: 13/2020/NĐ-CP 

4. Nơi ban hành: Chính phủ

5. Ngày ban hành: 21/01/2020

6. Ngày có hiệu lực: 05/03/2020

7. Tình trạng: Có hiệu lực

8. Nội dung : 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

...

6. Loa phóng là thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến, được đặt ở ngoài cửa lối ra, vào của chim yến.

7. Nhà yến là công trình xây dựng mới hoặc cải tạo để nuôi chim yến.

8. Nhân giống nhân tạo chim yến là hoạt động ấp nở, nuôi dưỡng nhân tạo chim yến.

9. Sản phẩm chim yến là tổ yến, trứng giống, con giống chim yến.

...

Điều 25. Quản lý nuôi chim yến
1. Quy định về vùng nuôi chim yến:
a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.
2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:
a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.
Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;
b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;
d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;
đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;
e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.
3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau:
a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến;
b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế, bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm;
c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến;
d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt;
đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Phụ lục VII

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TỔ YẾN SƠ CHẾ

(kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

---------------

 

Các chỉ tiêu

Mức yêu cầu

Màu sắc tổ yến nhà

Trắng, trắng ngà

Màu sắc tổ yến đảo

Đỏ, hồng, cam, trắng

Mùi vị

Có mùi đặc trưng, không có mùi lạ

Tạp chất

Không phát hiện khi kiểm tra bằng kính hiển vi phóng đại 5 - 10 lần

Độ ẩm

<15%

Protein

≥ 40%

Acid Amin

46% - 50%

Sialic Acid

≥5%

Nitrite

≤30 mg/kg

Salmonella

Không phát hiện trong 25g

H5N1

Không phát hiện

Chì (Pb)

<2 mg/kg

Thạch tín (As)

<1 mg/kg

Thuỷ ngân (Hg)

<0.05 mg/kg

Cadmium (Cd)

<1 mg/kg

Antimony (Sb)

<1 mg/kg

Hydrogen peroxide

<1 mg/kg

Chất tẩy trắng

Không có