Nghị định 14/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hoạt động nuôi chim yến

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.

1. Tên văn bản:  Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi

2. Loại văn bản: Nghị định

3. Số hiệu: số 14/2021/NĐ-CP

4. Nơi ban hành: Chính phủ

5. Ngày ban hành: 01/3/2021

6. Ngày có hiệu lực: 20/4/2021

7. Tình trạng: Có hiệu lực

8. NỘI DUNG: