Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

1. Tên văn bản: Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi
2. Loại văn bản: Nghị định
3. Số hiệu: 46/2022/NĐ-CP
4. Nơi ban hành: Chính phủ
5. Ngày ban hành: 13/07/2022
6. Ngày hiệu lực: 13/07/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: