NGHỊ QUYẾT 01/2022/NQ-HĐND VÙNG NUÔI CHIM YẾN BẠC LIÊU

Nghị quyết quy định vùng, khu vực được phép nuôi chim yến và vùng, khu vực không được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời cũng quy định đối với nhà yến nằm trong khu vực cấm nuôi yến nhưng đã hoạt động trước ngày 22/12/2022, phải giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và tiếng ồn.

1. Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT 01/2022/NQ-HĐND VÙNG NUÔI CHIM YẾN BẠC LIÊU
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 01/2022/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
5. Ngày ban hành: 15/07/2022
6. Ngày hiệu lực: 22/12/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: Nghị quyết quy định vùng, khu vực được phép nuôi chim yến và vùng, khu vực không được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời cũng quy định đối với nhà yến nằm trong khu vực cấm nuôi yến nhưng đã hoạt động trước ngày 22/12/2022, phải giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và tiếng ồn.
 

CÁC TIN TỨC KHÁC