Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng quy định về các khu vực không được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh bao gồm Thành phố Sóc Trăng, Trung tâm Thị xã Ngã Năm, Thị xã Vĩnh Châu, và một số khu vực tại các huyện Kế sách, Trần Đề, Long phú, Mỹ Xuân, Châu Thành,

Ngày 28/02/2022, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất và thông qua Nghị quyết quy định về việc nuôi chim yến tại tỉnh này. Trong đó nêu rõ các địa bàn không được phép xây dựng, sửa chữa, cơi nới nhà với mục đích nuôi chim yến. Bao gồm Thành phố Sóc Trăng, Trung tâm Thị xã Ngã Năm, Thị xã Vĩnh Châu, và một số khu vực tại các huyện Kế sách, Trần Đề, Long phú, Mỹ Xuân, Châu Thành,....và các khu dân cư đã quy hoạch. Đối với nhũng nhà yến đã hoạt động trước khi Nghị quyết ra đời, cần giữ nguyên hiện trạng không cơi nới mở, rộng quy mô nuôi yến....

1. Văn bản tên: Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 03/2022 / NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng
5. Ngày ban hành: 28/02/2022
6. Ngày hiệu lực: 10/03/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: