Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực cấm nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1. Tên văn bản: Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 05/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
5. Ngày ban hành: 09/09/2021
6. Ngày hiệu lực: 20/09/2021
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung:
 
 
 

Các bài viết khác