Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực cấm nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tên văn bản: Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Loại văn bản: Nghị quyết Số hiệu: 05/2021/NQ-HĐND
 Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Ngày ban hành: 09/09/2021
Ngày hiệu lực: 20/09/2021 Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung chính:

1.  Quy định chi tiết về các khu vực không được phép chăn nuôi, các khu vực không được phép xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

+  Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn bao gồm:

-  Các phường của thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh.

- Thị trấn các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân.

+ Khu dân cư nằm trong khu trung tâm của các xã trên địa bàn tỉnh. (Khu trung tâm xã được cấp cps thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch chi tiết.

2.  Quy định các đối tượng, thời gian thực hiện phải di dời các cơ sở chăn nuôi, và chính sách và chi phí hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi đang nằm trong vùng cấm chăn nuôi.

3.  Quy định Vùng nuôi yến là khu vực nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. 

4.  Quy định về điều kiện nhà yến được hoạt động trong khu dân cư đối với những nhà yến đã hoạt động trước ngày nghị quyết có hiệu lực. 

 

Nội dung chi tiết Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Long.