Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1. Tên văn bản: Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 09/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
5. Ngày ban hành: 13/08/2021
6. Ngày hiệu lực: 23/08/2021
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: