Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Tên văn bản: Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 14/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. Ngày ban hành: 10/12/2021
6. Ngày hiệu lực: 01/01/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: