Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1. Tên văn bản: Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 19/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên
5. Ngày ban hành: 09/12/2021
6. Ngày hiệu lực:19/12/2021
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung:

CÁC TIN TỨC KHÁC