Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Tên văn bản: Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 17/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
5. Ngày ban hành: 09/12/2021
6. Ngày hiệu lực: 20/12/2021
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: