Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1. Tên văn bản: Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 19/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh
5. Ngày ban hành: 09/12/2021
6. Ngày hiệu lực: 19/12/2021
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: