Nghị Quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang Quy định chi tiết về khu vực được xây phép nuôi yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời

Tại cuộc họp HĐND Khóa X, Kỳ họp thứ VII, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất thông qua nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời và quy định chi tiết về khu vực được phép nuôi yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo nghị quyết trên, các cơ sở chăn nuôi (ngoại trừ nhà nuôi yến) nằm trong khu vực cấm chăn nuôi sẽ được yêu cầu di dời ra khỏi khu vực trên. Đối với các trường hợp di dời, UBND các cấp sẽ có chính sách hỗ trợ, tùy vào quy mô, diện tích,... tỉnh sẽ có mức hỗ trợ tương ứng. Riêng đối với các nhà nhà nuôi yến đã có trước khi nghị quyết có hiệu lực, thì vẫn được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về môi trường, dịch tễ, .... Không cấp phép xây dựng cho các trường hợp xây dựng nhà nuôi yến mới trong khu vực cấm chăn nuôi.

Nghị Quyết 20/2022/NQ-HĐND quy định vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 Quy định về khu vực cấm nuôi yến tại Kiên Giang 2022 (Ảnh: nongnghiep.vn)

Đồng thời, Nghị quyết cũng quy định rõ về vùng nuôi yến, các các yêu cầu về vị trí xây dựng nhà yến tại Kiên Giang:

  • Vùng nuôi yến phải đảm bảo phù hợp tập tính của chim yến, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân nằm trong vùng được phép nuôi yến.
  • Nhà nuôi yến phải có khoảng cách đến ranh giới đất của các cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, cơ quan chính quyền, chợ, trung tâm thương mại, khu vực quốc phòng, sân bay tối thiểu 300m.

Đây là văn bản pháp lý chính thức và mới nhất về quy hoạch khu vực được phép xây dựng nhà nuôi yến, khu vực cấm xây dựng nhà yến mới tại Kiên Giang.

Khu vực cấm nuôi yến bao gồm trung tâm các Thành phố Hà Tiên, TP Rạch Giá, TP Phú Quốc, và một số xã, phường, khu vực được liệt kê chi tiết tại trang phụ lục Nghị quyết này. Riêng đối với các nhà nhà nuôi yến đã có trước khi nghị quyết có hiệu lực, thì vẫn được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về môi trường, dịch tễ,... Và các cơ quan không được cấp phép xây nhà yến mới, cơi nới diện tích nuôi yến, cải tạo các công trình khác để nuôi yến.

Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua ngày 29/07/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/08/2022. Chi tiết văn bản: