Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Tên văn bản: Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 81/2021/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
5. Ngày ban hành: 09/12/2021
6. Ngày hiệu lực: 20/12/2021
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: