NGHỊ QUYẾT 99/2022/NQ-HĐND KHU VỰC NỘI THÀNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI KON TUM

Nghị quyết quy định chi tiết về các khu vực nội thành, thị trấn, khu dân cư không được phép xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời quy định các chính sách về hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

1. Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT 99/2022/NQ-HĐND KHU VỰC NỘI THÀNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI KON TUM
2. Loại văn bản: Nghị quyết
3. Số hiệu: 99/2022/NQ-HĐND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
5. Ngày ban hành: 12/12/2022
6. Ngày hiệu lực: 22/12/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: Nghị quyết quy định chi tiết về các khu vực nội thành, thị trấn, khu dân cư không được phép xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời quy định các chính sách về hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.