Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND tỉnh Bình Thuận về Quy định vùng cấm nuôi chim yến

Theo thống kê của Sở NN & PTNT, tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 1.425 cơ sở nuôi yến lấy tổ. Trong đó huyện Bắc Bình 321 cơ sở, Hàm Thuận Bắc 315 cơ sở, Đức Linh 335 cơ sở, Tuy Phong 84 cơ sở,… Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND về Quy định vùng cấm nuôi yến tại Bình Thuận

Theo thống kê của Sở NN & PTNT, tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 1.425 cơ sở nuôi yến lấy tổ. Trong đó huyện Bắc Bình 321 cơ sở, Hàm Thuận Bắc 315 cơ sở, Đức Linh 335 cơ sở, Tuy Phong 84 cơ sở,… Tình hình xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng và mang tính tự phát. Nhiều nhà yến xây dựng trong khu dân cư đã làm phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, người dân nhưng chưa được chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ. Cần thiết có những quy định chi tiết về quản lý nuôi yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để giải quyết những bất cập trên.

Tại kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND ngày 9/5/2023 Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác; chính sách hỗ trợ di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân chăn nuôi chim yến, gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Việc quy định vùng nuôi chim yến nhằm hạn chế tình trạng người dân nuôi chim yến tự phát, nhất là các trường hợp sử dụng nhà ở trong khu dân cư để nuôi chim yến, gây ảnh hưởng tới môi trường và đời sống người dân. Đồng thời tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển nghề nuôi chim yến đảm bảo phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp tập tính của chim yến. Đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, góp phần định hướng nghề nuôi chim yến phát triển bền vững và lâu dài.

Theo đó, quy định vùng cấm nuôi chim yến tại Bình Thuận là những khu vực quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhà yến đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành nằm trong khu vực quy định cấm nuôi yến của Nghị quyết này, nhưng tuân thủ các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ- CP của Chính phủ được phép tiếp tục duy trì hoạt động.

Cụ thể, khu vực không được phép xây dựng nhà nuôi yến mới tại Bình Thuận bao gồm:

- Toàn bộ các phường của TP Phan Thiết:  Bình Hưng, Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Hàm Tiến, Hưng Long, Lạc Đạo, Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Xuân An;

- Thị xã La Gi: Phường Phước Hội, Tân Thiện, Tân An và Bình Tân.

- Toàn bộ khu vực quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt tại thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong); thị trấn Lương Sơn và thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình); thị trấn Ma Lâm, thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc); thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam); thị trấn Tân Minh, Tân Nghĩa (Hàm Tân); thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh) và thị trấn Võ Xu, Đức Tài (Đức Linh).

- Tại huyện Phú Quý gồm toàn bộ khu trung tâm huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các xã còn lại tại các huyện, thị, thành phố, bao gồm các khu vực xây dựng công trình công cộng, điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định.

- Các khu vực được quy hoạch phát triển nhà ở có trong chương trình kế hoạch phát triển nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND tỉnh Bình Thuận về  Quy định vùng cấm nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh: