Những quy định mới nhất về nuôi chim yến ở Gia Lai

Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND tỉnh Gia lai quy định chi tiết về việc cấm nuôi chim yến tại khu vực nội thành, thị xã, thị trấn và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định về vùng nuôi chim yến và điều kiện bắt buộc đối với nhà nuôi yến.

Ngày 09/07/2020, Ông Đặng Phan Chung, P. Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký thông qua và ban hành Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND về việc cấm nuôi chim yến tại khu vực nội thành, thị xã, thị trấn và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Theo đó nghị quyết bao gồm 4 điều quy định về khu vực không được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai và di dời các nhà yến đang hoạt động có hiệu lực từ ngày 19/07/2020. Nội dung 4 Điều của Nghị quyết như sau:

Điều 1. Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bao gồm: Khu vực thuộc tổ dân phố thuộc phường của thành phố, thị xã; tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện, và khu quy hoạch trung tâm hành chính xã được UBND cấp huyện quy hoạch.

Điều 2. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu dân cư (thôn, buôn, làng và tương đương đã được quy hoạch) và ngoài khu vực không được phép chăn nuôi được quy định tại Điều 1 của Nghị định này; đồng thời phải thực hiện đúng các quy định về nuôi chim yến: Nhà yến cách khu dân cư tối thiểu 300m, thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70dBA; thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5h đến 11h30 và từ 13h30 đến 19h mỗi ngày.

Điều 3.

1/ Cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành  thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 1 nghị Quyết này, trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật chăn nuôi 2018 phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp theo quy định.

2/ Trong thời gian chưa ngừng hoạt động hoặc chưa di dời đến địa điểm phù hợp theo quy định phải thực hiện các quy định sau:

a) Giữ nguyên hiện trạng, không được đầu tư xây dựng để cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi.

b) Tuân thủ quy định về điều kiện chăn nuôi, quản lý động vật nuôi theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 07 năm 2020.

Tiêu đề bài viết của doanh nghiệp 14Tiêu đề bài viết của doanh nghiệp 14

Xem thêm: Tình hình nuôi yến tại Gia Lai và các địa phương trên địa bàn tỉnh