Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh An Giang

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, nêu rõ các địa bàn không được phép xây dựng, sửa chữa, cơi nới nhà với mục đích nuôi chim yến tại tỉnh An Giang. Bao gồm Thành phố Long Xuyên, Thành phố Châu Đốc, Thị xã Tân Châu, và một số khu vực tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới

Ngày 8/12/2021, HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất và thông qua Nghị quyết quy định về việc nuôi chim yến tại tỉnh này. Trong đó nêu rõ các địa bàn không được phép xây dựng, sửa chữa, cơi nới nhà với mục đích nuôi chim yến. Bao gồm Thành phố Long Xuyên, Thành phố Châu Đốc, Thị xã Tân Châu, và một số khu vực tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới,....và các khu dân cư. Đối với những nhà yến đã hoạt động trước khi Nghị quyết ra đời, cần giữ nguyên hiện trạng không cơi nới mở, rộng quy mô nuôi yến....

1. Tên văn bản: Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: 19/2021/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Tỉnh An Giang

5. Ngày ban hành: 08/12/2021

6. Ngày có hiệu lực: 18/12/2021

7. Tình trạng: Còn hiệu lực.

8. Nội dung: