Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (sau đây viết tắt là khu vực không được phép chăn nuôi), quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 30/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre

5. Ngày ban hành: 09/12/2020

6. Ngày có hiệu lực: 19/12/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: