Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bình Dương

Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ta khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; Vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến tỉnh Bình Dương

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 11/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

5. Ngày ban hành: 10/12/2020

6. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: