Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Gia Lai

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu dân cư (thôn, buôn, làng và tương đương đã được quy hoạch) và ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này; đồng thời, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về nuôi chim yến: Nhà yến cách khu dân cư tối thiểu 300m;...

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 127/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

5. Ngày ban hành: 09/7/2020

6. Ngày có hiệu lực: 19/7/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG:

Xem thêm:  Tình hình nuôi yến tại Gia Lai và những địa phương được đánh giá có vùng chim tốt trong tỉnh.