Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 10/3, HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến. Xây dựng tỉnh Hậu Giang thành một đô thị văn minh, hiện đại...

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 04/2021/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang

5. Ngày ban hành: 10/3/2021

6. Ngày có hiệu lực: 20/3/2021

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG:

Vùng nuôi chim yến nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến, đảm bảo các điều kiện chăn nuôi theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...