Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Lâm Đồng

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi thuộc nội thành thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các thị trấn, khu dân cư thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Phụ lục đính kèm.

1. Tên văn bản:  Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 185/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng

5. Ngày ban hành: 15/07/2020

6. Ngày có hiệu lực: 25/07/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: