Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Tiền Giang

Khu vực không được phép chăn nuôi 1. Các phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang. Riêng huyện Tân Phước: khu phố 1...

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 30/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

5. Ngày ban hành: 10/12/2020

6. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: