Quy định mới nhất về nuôi chim yến tỉnh Đắk Nông

Điều 1. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 1. Khu vực không được phép chăn nuôi (các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi; trừ loại vật nuôi làm cảnh, loại vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) là khu vực thuộc nội thành của thành phố Gia Nghĩa, các thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Phụ lục 1 đính kèm.

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 19/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông

5. Ngày ban hành: 11/12/2020

6. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: