Quy định mới nhất về nuôi yến tại tỉnh Cần Thơ

Điều 3. Vùng nuôi chim yến Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 09/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ

5. Ngày ban hành: 10/7/2020

6. Ngày có hiệu lực: 20/7/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: