Quy định mới nhất về nuôi yến tại tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 17/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

5. Ngày ban hành: 08/12/2020

6. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: