Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến của tỉnh Bình Thuận

Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép xây dựng, phát triển cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến khi đảm bảo các điều kiện như sau: 1. Ở các xã ngoại thành thành phố Phan Thiết, các xã ngoại thị thị xã La Gi và các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. ...

1. Tên văn bản:  Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2. Loại văn bản: Quyết định

3. Số hiệu: số 1402/QĐ-UBND

4. Nơi ban hành: Úy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

5. Ngày ban hành: 04/6/2018

6. Ngày có hiệu lực: 05/6/2018

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: