Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến tại tỉnh Đồng Tháp

Trong thời gian chờ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý nuôi chim yến, ngày 08/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn về việc quản lý nuôi chim yến tạm thời trên địa bàn tỉnh.

1. Tên văn bản:  Công văn về việc quản lý nuôi chim yến tạm thời trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

2. Loại văn bản: Công văn

3. Số hiệu: số 293/UBND-KT

4. Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp

5. Ngày ban hành: 08/5/2019

6. Ngày có hiệu lực: 08/5/2019

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG:

Nhằm quản lý nuôi chim yến (hoạt động dẫn dụ và khai thác tổ của chim yến) tạm thời trên địa bàn tỉnh trong thời gian chờ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, các cơ sở, đơn vị, cá nhân nuôi chim yến (lấy tổ):
I. Đối với các cơ sở, đơn vị, cá nhân nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Các cơ sở, đơn vị, cá nhân nuôi chim yến đã hoạt động trước thời điểm ban hành Công văn này, phải thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến phải đảm bảo cường độ không vượt quá 70 dBA (đề-xi-ben A), và chỉ được phát trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ; không được sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim yến trong thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

2. Thực hiện vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh, cụ thể:
2.1. Cơ sở nuôi chim yến phải có trang phục bảo hộ như quần áo, giày, ủng, khẩu trang. Người làm việc và khách tham quan phải mặc trang phục bảo hộ của cơ sở và rửa tay bằng xà phòng trước khi vào và sau khi ra khỏi cơ sở nuôi chim yến.
......