Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định chấp hành tạm thời ngừng xây mới, mở rộng, nâng cấp nhà nuôi yến cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định vùng nuôi chim yến tại các vùng cụ thể như sau

1. Tên văn bản:  Quyết định 4586/QĐ-UBND quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

2. Loại văn bản: Quyết định

3. Số hiệu: số 4586/QĐ-UBND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định

5. Ngày ban hành: 09/12/2019

6. Ngày có hiệu lực: 09/12/2019

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: