Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1. Tên văn bản: Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. Loại văn bản: Quyết định
3. Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND
4. Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
5. Ngày ban hành: 06/01/2022
6. Ngày hiệu lực: 16/01/2022
7. Tình trạng: Còn hiệu lực
8. Nội dung: