BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI CHIM YẾN TẠI VIỆT NAM [Tài liệu của Lê Danh Hoàng-YSKH]

Đây là bộ tài liệu nghề yến đảo và yến trong nhà tại Việt Nam của ông Lê Danh Hoàng, chủ tịch Yến sào Khánh Hòa

Bộ tài liệu "BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI CHIM YẾN TẠI VIỆT NAM" của TS Lê Hữu Hoàng, nguyên chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa.

Các bạn xem nội dung và tải tài liệu nuôi yến phía dưới nhé.

BÊN TRONG HANG TRỐNG ĐẢO YẾN A1 KHÁNH HÒA

Bên trong hang Trống đảo yến A1 Khánh Hòa

BÊN TRONG HANG TRỐNG ĐẢO YẾN A1 KHÁNH HÒA

Bên trong hang Trống yến đảo A1 Khánh Hòa

KHAI THÁC YẾN ĐẢO KHÁNH HÒA

Khai thác yến đảo Khánh Hòa

KHAI THÁC YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Khai thác yến sào Khánh Hòa

TỔ YẾN HUYẾT Ở ĐẢO KHÁNH HÒA

TỔ YẾN HUYẾT Ở ĐẢO YẾN KHÁNH HÒA

AM THANH PHỨC HỢP DẪN DỤ CHIM YẾN

Âm thanh phức hợp dẫn dụ chim yến

HỖN HỢP MÙI DẪN DỤ CHIM YẾN

Hỗn hợp mùi dẫn dụ chim yến

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHIM YẾN

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHIM YẾN

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHIM YẾN

Quá trình phát triển của chim yến

Chúc các bạn nuôi yến thành công!

Link tải nội dung tài liệu nuôi chim yến "BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI CHIM YẾN TẠI VIỆT NAM [Tài liệu của Lê Danh Hoàng-YSKH]"

Đón xem bài tài liệu tiếp theo :

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT ĐỀ ÁN MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN THÍ ĐIỂM TẠI ẤP AN HÒA, XÃ TAM THÔN HIỆP, HUYỆN CẦN GIỜ

Đây có thể là những căn nhà yến hợp pháp đầu tiên ở Việt Nam (có dự án và giấy chứng nhận hoạt động nhà yến)

Bài viết tài liệu nuôi yến liên quan:

1. [TÀI LIỆU NUÔI YẾN CỦA HOÀNG YẾN EKA] CÁC LƯU Ý KỸ THUẬT NUÔI YẾN HIỆU QUẢ
2. NGHỀ NUÔI CHIM YẾN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG [TÀI LIỆU NUÔI YẾN CỦA CÔ NGUYỄN KHOA DIỆU THU]

3. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI CHIM YẾN TẠI VIỆT NAM [Tài liệu của Lê Danh Hoàng-YSKH]

4. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT ĐỀ ÁN MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN THÍ ĐIỂM TẠI ẤP AN HÒA XÃ TAM THÔN HIỆP HUYỆN CẦN GIỜ
5. TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NUÔI CHIM YẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [TS LÊ VÕ ĐỊNH TƯỜNG]