BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT ĐỀ ÁN MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN THÍ ĐIỂM TẠI ẤP AN HÒA XÃ TAM THÔN HIỆP HUYỆN CẦN GIỜ

Từ năm 2006 nghề nuôi chim yến trong nhà bắt đầu phát triển; đến cuối năm 2008 đã có 10 nhà đầu tư/17 nhà nuôi chim yến và một số nhà nuôi đã cho sản phẩm tổ yến với giá trị cao, chiều hướng phát triển của nghề nuôi chim yến rất khả quan, hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao, ổn định, nhưng việc quản lý chăm sóc không khó khăn như một số ngành khác. Điều này đã khuyến khích một số nhà đầu tư trong và ngoài huyện đầu tư phát triển mô hình này tại huyện Cần Giờ (hiện nay đã lên đến 101căn-2013)

Huyện Cần Giờ có diện tích rừng 34.607 ha, là môi trường sinh thái tự nhiên  nên có nguồn côn trùng cung cấp thức ăn cho chim yến, tạo điều kiện thuận lợi để chim yến về sinh sống; Vì vậy đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Từ năm 2006 nghề nuôi chim yến trong nhà bắt đầu phát triển; đến cuối năm 2008 đã có 10 nhà đầu tư/17 nhà nuôi chim yến và một số nhà nuôi đã cho sản phẩm tổ yến với giá trị cao, chiều hướng phát triển của nghề nuôi chim yến rất khả quan, hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao, ổn định, nhưng việc quản lý chăm sóc không khó khăn như một số ngành khác. Điều này đã khuyến khích một số nhà đầu tư trong và ngoài huyện đầu tư phát triển mô hình này tại huyện Cần Giờ (hiện nay đã lên đến 101căn-2013)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT ĐỀ ÁN MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN THÍ ĐIỂM TẠI ẤP AN HÒA XÃ TAM THÔN HIỆP HUYỆN CẦN GIỜ

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở ngành thành phố như: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên – Môi trường… và các đơn vị chức năng thuộc huyện. Trên cơ sở đó, ngày 23 tháng 11 năm 2009 UBND huyện đã tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án và triển khai thực hiện 

HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN HUYỆN CẦN GIỜ

Việc phát triển nhanh chóng, tự phát, chưa có quy hoạch, quản lý của nhà nước… đã phát sinh những quan ngại đối với vệ sinh môi trường, dịch bệnh, tiếng ồn; hiệu quả đầu tư, điều kiện phát triển bền vững nghề nuôi chim yến…sinh hoạt của cộng đồng dân cư sinh sống gần khu vực nuôi chim yến.     
Ngày 10 tháng 10 năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 6275/UBND-CNN chấp thuận cho phép huyện Cần Giờ thực hiện Đề án mô hình nuôi chim yến thí điểm tại ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ với quy mô 10 căn nhà nuôi để làm cơ sở nhân rộng mô hình nuôi chim yến tại huyện Cần Giờ.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Trong 6 nhà đang gây nuôi, trong đó có 5 nhà đã có yến về làm tổ, có thời gian gây nuôi từ tháng 12/2009  đến tháng 5/2011. Tuy nhiên trừ 1 căn của hộ ông Võ Văn Dũng thời gian gây nuôi 18 tháng đã có sản phẩm thu hoạch ( 1kg/tháng ), số nhà yến còn lại số lượng tổ yến chưa nhiều bình quân từ 10-40 tổ do hiện nay đang trong thời gian dẫn dụ và gây đàn nên các nhà đầu tư chưa tiến hành thu hoạch, 1 căn đang dẫn dụ có yến vào nhà nhưng chưa có tổ yến do thời gian gây nuôi còn sớm (2-3 tháng) nên chưa rõ kết quả. Kết quả trên cho thấy tỷ lệ thành công nuôi yến tại đề án đạt 83% (5hộ/6 hộ). Kết quả có yến về làm tổ như trên đã xác định khu vực thí điểm tại xã Tam Thôn Hiệp đã gây nuôi được tổ yến.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NUÔI CHIM YẾN HUYỆN CẦN GIỜ

Vì tài liệu quá dài, các bạn muốn xem đầy đủ nội dung vui lòng xem ở File đính kèm hoặc nhấp vào link bên dưới bản đầy đủ về tham khảo nhé.

Chúc các bạn nuôi yến thành công!

 

ĐỀ ÁN NUÔI YẾN ĐÍNH KÈM

Bài viết tài liệu nuôi yến liên quan:

1. [TÀI LIỆU NUÔI YẾN CỦA HOÀNG YẾN EKA] CÁC LƯU Ý KỸ THUẬT NUÔI YẾN HIỆU QUẢ
2. NGHỀ NUÔI CHIM YẾN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG [TÀI LIỆU NUÔI YẾN CỦA CÔ NGUYỄN KHOA DIỆU THU]
3. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI CHIM YẾN TẠI VIỆT NAM [Tài liệu của Lê Danh Hoàng-YSKH]
4. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT ĐỀ ÁN MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN THÍ ĐIỂM TẠI ẤP AN HÒA XÃ TAM THÔN HIỆP HUYỆN CẦN GIỜ

5. TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NUÔI CHIM YẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [TS LÊ VÕ ĐỊNH TƯỜNG]