Chi tiết các khu vực không được phép nuôi yến tại Tỉnh Kon Tum

Danh sách chi tiết các khu vực, địa điểm không được phép xây dựng nhà yến tại Kon Tum kể tháng 12/2022. Bao gồm thành phố Kon Tum, một số nơi tại huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, ...

Ngày 12/12/2022 HĐND tỉnh Kon Tum đã ban hành nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND quy định về khu vực nội thành của thành phố, thị trấn và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh không được phép chăn nuôi, trong đó có nuôi yến. Đồng thời ban hành phụ lục kèm theo hướng dẫn chi tiết các khu vực không được phép chăn nuôi và xây dựng nhà yến trên địa bàn tỉnh.(Xem thêm: Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum về nuôi yến ).

Đối với những nhà nuôi yến nằm trong các khu vực bị cấm nuôi, nhưng đã hoạt động trước khi nghị quyết có hiệu lực thì không được cơi nới thêm và đảm bảo các yêu cầu về môi trường, tiếng ồn như Nghị quyết đã quy định. 

Chi tiết Danh sách các khu vực không được xây dựng nhà nuôi yến tại Kon Tum: