Dự thảo về quy định mới liên quan đến cấm nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bình Phước

Trong dự thảo lần này Sở NN&PTNT Bình Phước xác định rõ vùng cấm chăn nuôi, cấm xây dựng nhà nuôi yến mới trên địa bàn tỉnh gồm: Toàn bộ thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và tất cả các thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, vùng cấm chăn nuôi tập trung, cấm xây dựng nhà yến mới nằm trong các khu, cụm công nghiệp, chợ, trường học, bệnh viện; các cụm và điểm du lịch; vùng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Sở NN&PTNT tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48 ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, và vùng cấm nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo này sẽ có một số thay đổi tại điều 2 và điều 5 Quyết định 48. Các đề xuất thay đổi nhằm đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 13 ngày 21/1/2020 của Chính phủ.

Dự thảo về quy định mới  liên quan đến cấm nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bình Phước
Họp HĐND tỉnh Bình Phước (Ảnh: Báo Thanh niên)

Đặc biệt, trong dự thảo lần này Sở NN&PTNT Bình Phước  xác định rõ vùng cấm chăn nuôi (bao gồm xây dựng nhà nuôi yến) trên địa bàn tỉnh gồm: Toàn bộ thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và tất cả các thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, vùng cấm chăn nuôi tập trung, cấm xây dựng nhà yến mới nằm trong các khu, cụm công nghiệp, chợ, trường học, bệnh viện; các cụm và điểm du lịch; vùng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Đồng thời quy định vùng nuôi chim yến phải bảo đảm bảo không nằm trong khu dân cư, không tận dụng nhà ở để xây dựng nhà nuôi chim yến. Đối với nhà yến đã hoạt động trước ngày 5/3/2020 (tức ngày Nghị định số 13 có hiệu lực), nhưng không đáp ứng quy định nói trên thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới. Cường độ âm thanh của thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến đo tại miệng loa không vượt quá 70dBA; thời gian phát loa để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Điểm đ, khoản 2, điều 2 của dự thảo quyết định cũng nêu rõ, nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

Liên quan đến việc phát triển nghề nuôi yến trên địa bàn tỉnh Bình PhướcTheo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, Hội đồng tư vấn tỉnh đã chọn Đề tài " Nghiên cứu thực trạng và Giải pháp phát triển nghề nuôi chim yến tại Bình Phước " do ông Đậu Văn Hải, thạc sĩ chuyên ngành chăn nuôi, Trưởng bộ môn Môi trường chăn nuôi, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ làm chủ nhiệm thực hiện đề tài.

Mục tiêu của Đề tài là cung cấp thông tin cơ bản làm cơ sở để xây dựng quy định quản lý, quy hoạch và hoàn thiện quy trình công nghệ để phát triển nghề nuôi chim yến bền vững tại tỉnh. Đặc biệt, đánh giá thực trạng nuôi chim yến và tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Xem nội dung chi tiết bản dự thảo về quy định liên quan đến nuôi chim yến tại tỉnh Bình Phước: