Hướng dẫn đăng ký mã định danh nhà yến và Quy trình đăng ký online.

Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm tra và thống kê. Cục Chăn nuôi thuộc Bộ NN & PTNT đã xây dựng hệ thống đăng ký Mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến. Hướng dẫn cách đăng ký Mã định danh nhà yến online, và quy trình đăng ký mã định danh cho cơ sở nuôi yến, cơ sở chế biến tổ yến.

Hiện nay, nghề nuôi chim yến phát triển khá mạnh ở các nước Đông Nam Á gồm Indonesia sản lượng tổ yến chiếm 60% (150.000 nhà yến), Thái Lan chiếm 20%, Malaysia chiếm 7% với 450 tấn yến (năm 1998 có 900 nhà yến đến năm 2018 có trên100.000 nhà yến  tăng 111 lần), 4 nước là Việt Nam, Philippine, Campuchia và Myanmar chiếm 13% (báo cáo của Cục Chăn nuôi năm 2019). Theo báo cáo thống kê mới nhất của Cục chăn nuôi tính đến năm 2022, Việt Nam có 23.665 nhà nuôi yến tại 42/63 tỉnh thành. Do đó cần phải xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến và cấp mã định danh cho nhà yến nhằm thuận tiện trong công tác quản lý cũng như phục vụ cho quá trình xuất khẩu tổ yến.

Bản đồ phân bố số lượng nhà yến tại Việt Nam năm 2021

Bản đồ phân bố số lượng nhà yến tại Việt Nam năm 2021

 

I. Quy định chi tiết về Kê khai hoạt động nuôi chim yến:

Nhằm định hướng Nuôi yến lấy tổ trở thành một trong những mô hình kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao, và có giá trị xuất khẩu lớn. Trong những năm qua Bộ NN&PTNT đã xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp lý về quản lý chăn nuôi, trong đó có quản lý nuôi chim yến. Trong đó có các quy định bắt buộc về Kê khai hoạt động chăn nuôi, giúp cơ quan quản lý nắm được tình hình và xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi nói chung và nuôi yến nói riêng. Các chủ cơ sở nuôi yến, chế biến tổ yến cần đăng ký cấp mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến

1.Luật Chăn nuôi

Điều 54. Kê khai hoạt động chăn nuôi

  • Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định loại, số lượng vật nuôi phải thực hiện kê khai, thời điểm kê khai và mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi.Bản đồ phân bố số lượng nhà yến tại Việt Nam năm 2021

2. Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT.

Điều 4. Kê khai hoạt động chăn nuôi:

  • Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng vật nuôi theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

 

II. Áp dụng chuyển đổi số vào quản lý các nhà nuôi chim yến và cơ sở sản xuất chế biến tổ yến

Để đáp ứng tình hình phát triển nghề yến cũng như đáp ứng các yêu cầu về xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc và những thị trường quốc tế khác trong tương lai, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNN. Cục Chăn nuôi đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, cơ sở thức ăn chăn nuôi; 

Xây dựng dữ liệu quốc gia về số lượng nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ yến sát với thực tế, có độ chính xác cao để phụ vụ công tác quản lý, xuất khẩu; đồng thời chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan với Cục Thú y để cung cấp theo yêu cầu của Trung Quốc và các quốc gia nhập khẩu tổ yến Việt Nam trong tương lai.

Hướng dẫn đăng ký và Quy trình đăng ký mã định danh nhà nuôi yến.
Mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý ngành nông nghiệp
 

III. Hướng dẫn đăng ký mã định danh cho nhà yến và cơ sở chế biến tổ yến.

Cách đăng ký mã định danh nhà yến trực tuyến:  các chủ nhà yến, chủ cơ sở sản xuất - chế biến tổ yến sẽ tự đăng ký thông tin tại website:  https://csdlchannuoi.mard.gov.vn  bao gồm các thông tin:
1. Đăng ký tài khoản truy cập hệ thống.
2. Đăng ký thông tin chung về nhà yến/ cơ sở sản xuất bao gồm: 
- Thông tin về Chủ nhà yến/ chủ cơ sở chế biến tổ yến.
- Thông tin về vị trí nhà yến: Khu vực, tỉnh/thành, huyện thị, xã phường và vị trí định vị nhà yến trên Google Map.
- Thông tin về phân loại cơ sở.
3. Đợi hệ thống phê duyệt tài khoản.
4. Sau khi hệ thống đã phê duyệt tài khoản, chủ nhà yến cần vào lại website để khai báo thông tin chi tiết về nhà yến như: Diện tích nhà yến, Thời gian hoạt động, Số lượng bầy đàn, sản lượng tổ yến (dự kiến), ....
 
Bản đồ phân bố số lượng nhà yến tại Việt Nam năm 2021
Cổng thông tin đăng ký mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến.
 
Như vậy, các chủ nhà yến, chủ cơ sở chế biến tổ yến có thể tự mình làm thủ tục xin cấp mã định danh nhà yến bằng hình thức trực tuyến rất nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, quá trình phê duyệt (bước 2) có thể mất nhiều thời gian do Cơ quan chức năng cần xác minh thông tin đăng ký. Kết quả xét duyệt sẽ được hệ thống gởi thông báo đến chủ nhà yến/ chủ cơ sở chế biến thông qua email/ tin nhắn. 
 
Lưu ý khi đăng ký thông tin tại mục Phân loại cơ sở:Hướng dẫn đăng ký và Quy trình đăng ký mã định danh nhà nuôi yến.
 
+ Loại cơ sở: Sản xuất thương phẩm.
+ Kiểu cơ sở chăn nuôi : Cơ sở chăn nuôi.
+ Loại vật nuôi : Chim Yến.
+ Quy mô chăn nuôi : Nông hộ.
+ Lưu lại mã số định danh nhà yến mà hệ thống tự phát sinh.
+ Sau khi tài khoản được phê duyệt cần vào lại hệ thống để cập nhật thông tin nhà yến.
 

 

 

 

 

IV. Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến và cơ sở chế biến tổ yến online.

Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến gồm 4 bước:

Bước 1. Tạo tài khoản, đăng ký thông tin: Chủ nhà yến đăng ký tài khoản và thông tin về cơ sở nuôi yến/ cơ sở chế biến tổ yến. -> Nhận mã định danh. (Hệ thống tự động cấp).

Bước 2. Phê Duyệt : Quản trị hệ thống bao gồm: Chính quyền địa phương (xã, huyện) xác nhận, Chi cục Chăn nuôi - Thú Y, Cục Chăn nuôi  phê duyệt.

Bước 3. Cập nhật thông tin chi tiết về nhà yến:  Sau khi tài khoản đã được phê duyệt, chủ nhà yến cần cập nhật thông tin chi tiết về nhà yến như: diện tích, thời gian hoạt động, sản lượng dự kiến, ....

Bước 4: Lưu trữ dữ liệu lên hệ thống dữ liệu quốc gia: Dữ liệu được cập nhật lên hệ thống lưu trữ, phục vụ cho công tác quản lý, truy xuất thông tin.

Hướng dẫn đăng ký và Quy trình đăng ký mã định danh nhà nuôi yến.
Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến

V. Xây dựng Hệ thống CSDL và ứng dụng vào quản lý xuất khẩu tổ yến.

Để nghề nuôi yến phát triển ổn định, bền vững và mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho các chủ nhà yến, các cơ sở sản xuất tổ yến, từ năm 2018 Bộ NN&PTNT đã bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về việc xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang nước này. Sau 4 năm đàm phán, Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến đã được ký ngày 09/11/2022 giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam (MARD) với Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (GACC). (Xem thêm: Nôi dung Nghị định thư xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc)
Điều 3 của Nghị đinh thư có nêu:
► Sản xuất và chế biến tổ yến để xuất khẩu phải đáp ứng các quy định có liên quan của Việt Nam (Luật Chăn nuôi + Luật Thú y + Luật An toàn thực phẩm, Luật Thương mại....) và Trung Quốc (Lệnh 248 và 249).
► Các nhà nuôi yến phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và được GACC đưa vào hồ sơ.
 
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đang thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của phía nhà nhập khẩu:
- CSDL về giám sát dịch bệnh (đối với cơ sở nuôi yến);
- CSDL về ATTP đối với tổ yến;
- Truy xuất nguồn gốc cả chuỗi liên kết từ nhà/hang yến đến nơi tiêu thụ.
Hệ thống ứng dụng phần mềm làm công cụ quản lý toàn bộ hoạt động, kết nối trong chuỗi:
Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến và biện pháp quản lý.
Chuỗi kết nối thông tin phục vụ cho hoạt động xuất khẩu.