Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nhận thấy, hoạt động nuôi yến tại các khu dân cư đã gây bức xúc của những hộ dân xung quanh, gây ảnh hưởng môi trường, cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Do đó, trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X vừa qua đã thông qua nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo thống kê của UBND tỉnh Bình Phước, hiện nay trên toàn tỉnh có khoảng 1.400 nhà nuôi yến nằm rải rác trên địa bàn tỉnh. Một số địa phương có số lượng nhà yến cao như: thị xã Chơn Thành 302 nhà, TP Đồng Xoài 157 nhà, thị xã Phước Long 200 nhà, huyện Bù Đăng 218 nhà; các huyện thị còn lại dao động trên dưới 100 nhà yến. Trong đó, có nhiều nhà yến nằm trong khu dân cư đang hoạt động, các nhà yến này được xây dựng, vận hành trước thời điểm Nghị định 13/2020/NĐ-CP được ban hành (có hiệu lực từ ngày 5/3/2020).

Nhận thấy, hoạt động nuôi yến tại các khu dân cư đã gây bức xúc của những hộ dân xung quanh, gây ảnh hưởng môi trường, cuộc sống của khu dân cư. Do đó, trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X vừa qua đã thông qua nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Theo đó, vùng nuôi chim yến phải là vùng nằm ngoài khu dân cư và quy hoạch đất khu dân cư, khu vực quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghị quyết cũng yêu cầu đảm bảo khoảng cách từ nhà yến đến khu dân cư tối thiểu 300 m. Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại nghị quyết này phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới....

Tên Nghị quyết: Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nơi ban hành: HĐND Tỉnh Bình Phước.

Ngày ký: 12/07/2023

Có hiệu lực từ ngày: 24/07/2023

Xem chi tiết nội dung chi tiết Nghị quyết Số: 07/2023/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

 

CÁC TIN TỨC KHÁC